اسکراب یک دقیقه ای ناخن Herome میلی 120

توضیحات: این محصول شامل روغنهای مغذی وآنتی اکسیدان است با عطر لیمو وپرتغال باعث آبرسانی وتغذیه پوست دست وکوتیکولهای ناخن