کانسیلر مایع گابرینی شماره 06 حجم13میلی

توضیحات: کانسیلر نوعی کرم پودر فشرده است،قبل و بعد از استفاده کرم پودر میتوان از آن استفاده کرد.کانسیلر یا تصحیح